Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга"

Дэлхий дахиныг хамран байгаа хүчтэй өрсөлдөөн Этүгэн дээд сургуулийг улам бүр хурцлаж хамгийн сайн сургууль байхыг биднээс шаардаж байдаг. Бид цаг үеийн энэ шаардлага, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн сургалтын орчноо тасралтгүй сайжруулан хичээлийн хөтөлбөрөө шинэчилсээр байна. Энэ шинэчлэл нь Таны сонирхон эзэмших гэж байгаа мэргэжлийн алс ирээдүй, үнэ цэнэ, мэргэжилтнийх нь хувьд тавигдах гарцаагүй шаардлагыг харгалзсан нарийн тооцоо бөгөөд оюутан танд маш оновчтой гүн бат мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар авах бололцоог олгоно. Та манай сургуульд сурдаг, ажилладаг хэн нэгэнтэй ярилцаад үзээрэй. Боломжтой бол тус сургуульд зочилж танилцаарай.

Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга"Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга" Хотын төвийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлах 2013 оны "Шилдэг барилга"