Амжилт Фитнесс

БНСУ-н номер нэг "KAESUN” брендийн бялдаржуулах иж бүрэн тоног төхөөрөмж бүхий хотын төвийн "А” зэрэглэлийн бүсэд байрлах 70-90 хүн зэрэг үйлчлүүлэх боломжтой фитнес клубын дотоод ажлыг хийж гүйцэтгэв. Эрүүл ахуйн цогц шийдэл, үйлчилгээний стандартад бүрэн нийцсэн бөгөөд хамгийн сүүлийн үеийн хүний биед хоргүй материал ашигласнаараа онцлог юм.

Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс Амжилт Фитнесс